Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł budowlany poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. HRMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Kompleksowa realizacja procesów rekrutacyjnych;
 • Współuczestnictwo w tworzeniu i wdrażaniu procesów HR;
 • Udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy;
 • Wspieranie realizacji zadań wynikających z systemu komunikacji wewnętrznej;
 • Przygotowanie prezenetacji, raportów i zestawień.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki ZZL, psychologia lub studia podyplomowe z zakresu HR;
 • Min. 5 lata doświadczenia w obszarze miękkiego HR;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Samodzielność w działaniu, postawa pro - aktywna;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Otwartość na ludzi i umiejętność asertywnego reagowania na ich zachowania;
 • Empatia i zainteresowanie człowiekiem;
 • Charyzma i łatwość wpływania na innych oraz motywowania;

Firma oferuje:
 • stałą pracę od zaraz w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowegoInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99