Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł chemiczny (bez FMCG) poszukuje kandydatów na stanowisko

Dyrektor MarketinguMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Stworzenie i realizacja strategii marketingowej firmy,
 • Analiza rynku pod kątem marketingowym, budowanie świadomości marki, identyfikacja marek na rynku,
 • Uczestnictwo w handlowych projektach rozwojowych o charakterze strategicznym,
 • Udział w kreowaniu i realizacji budżetu marketingowego,
 • Kreowanie rozwoju usług marketingowych,
 • Tworzenie wizerunku firmy, w tym opracowywanie planów działań kształtujących wizerunek i nadzorowanie ich realizacji,
 • Opracowywanie prognoz i planów średnio i długoterminowych dotyczących zarządzanego obszaru,
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

Oczekiwania:
 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku managerskim,
 • Doświadczenie w tworzeniu kampanii marketingowych,
 • Zdolność rozumienia procesów biznesowych, myślenia i działania przez pryzmat strategii i efektów,
 • Znajomość narzędzi marketingowych,
 • Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunkowe),
 • Znajomość podstaw ekonomii, sprawnego posługiwania się narzędziami budowania i wdrażania strategii,
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • Komunikatywność, umiejętności budowania relacji, otwartość na nowe wyzwania, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, sprawność w działaniu.

Firma oferuje:
 • Atrakcyjne warunki pracy,
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej organizacji,
 • Współudział w kreowaniu rozwoju firmy o bardzo dużym znaczeniu rynkowym,
 • Samorealizację i zdobycie bogatych doświadczeń zawodowych,
 • Dodatkowe bonusy do podstawowego wynagrodzenia


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury DM/W/03/IDES (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99