Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik Wydziału ProdukcjiMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Zarządzanie zespołem kilkudziesięciu osób  ( motywowanie i rozwój pracowników)
 • Planowanie i nadzór nad wykonaniem założen produkcyjnych pod względem bezpieczeństwa pracy, jakości, ilości oraz efektywności kosztowej
 • Wdrożenie i sprawne funkcjonowanie w podległym obszarze narzędzi Lean Manufacturing
 • Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej poprzez właściwy nadzór nad pracownikami i parkiem maszynowym
 • Optymalizacja i ciągłe udosknalanie procesów prdukcyjnych
 • Budowanie oraz podtrzymywanie dobrych relacji z klientami zgodnie ze strategią firmy

Oczekiwania:
 • Minimum 2 - letnie doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku w firmie produkcyjnej (doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość zagadnień z zakresu jakości
 • Znajomość technik zarządzania produkcją i planowania 
 • Znajomość prawa pracy i BHP w zakresie sprawnego zarządzania personelem 
 • Doświadczenie w zarządzaniu zmianą/grupą produkcyjną
 • Znajomość lean manufacturing
 • Znajomość języka angielskiego
 • Umiejętnosci organizacyjne i analityczne
 • Silna orientacja na cele, samodzielność, decyzjność
 • Inicjatywa oraz odpoiedzialność w działaniu

Firma oferuje:
 • Ciekawą, stawiającą wyzwania pracę w firmie produkcyjnej o światowej renomie
 • Pracę w wielokulturowym środowisku
 • Współpracę  z zaangażowanym zesołem
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Niezbędne narzędzia pracyInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99