Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. ProdukcjiMiejsce pracy: Łódź/ Konstantynów Łódzki

Zadania / obowiązki:
 • Przygotowanie raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych 
 • Tworzenie instrukcji pracy, dokumentów OPL
 • KeyUser systemu SAP
 • Zamawianie wyposażenia do procesów produkcji - materiały pomocnicze, wyposażenie stanowisk pracy, narzędzia, nadzór nad stanami tych materiałów
 • Współudział we wdrażaniu działań korygujących po błędach jakościowych i nieplanowanych zatrzymaniach produkcji
 • Udział w realizacji wszelkich projektów dotyczących produkcji

Oczekiwania:
 • Znajomość systemu SAP 
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi programami pakietu Office (głównie Excel)
 • Wykształcenie wyższe
 • Zdolności analityczne
 • Znajomość języka angielskiego -mile widziana
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej

Firma oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie stabilnej  o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Prywatna opieka medyczna 
 • Dofinansowanie do kart sportowych 
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego 
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkoweInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99