Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik ds. Rozliczeń Kosztów ProdukcjiMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Przygotowanie kalkulacji kosztów nowych projektów oraz ewaluację aktualnych kosztów (zużycie surowców, koszt opakowań, analiza czasu pracy)
 • Przeprowadzenie optymalizacji bezpośrednich kosztów produkcji w zakładzie
 • Wsparcie procesu wdrażania nowych produktów i komponentów
 • Organizację pracy i zarządzanie podległego zespołu poniżej 10 osób
 • Ustalanie cen standardowych surowców oraz ich aktualizację w systemie CDP Europe
 • Aktualizacja bazy danych CDP
 • Generowanie dokumentacji niezbędnej do zakupu nowego surowca
 • Aktualizacja CROP (rachunku przewidywania rezultatów operacyjnych)
 • Analiza odchyleń kosztów standardowych w nowych projektach

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub matematyczne
 • Znajomość fizyki (miary, jednostki, wykorzystywanie właściwości fizycznych surowców do obliczeń)
 • Wiedza na temat metod statystycznych w zarządzaniu produkcją
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności Excel) na poziomie średnio zaawansowanym
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość rachunkowości w obszarze kosztów
 • Znajomość technik pomiaru czasu
 • Znajomość technologii produkcji
 • Zdolność analitycznego myślenia

Firma oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej  firmie 
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • Ubezpieczenie na życie
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie do szkoleń, kursów, zajęć sportowych i kursów językowych
 • Program rekomendacji pracownikówInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99