Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier ProdukcjiMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 •  kreowanie i doskonalenie procesów produkcyjnych (wtrysk, lakierowanie, montaż) w ramach poprawy jakości, efektywności   oraz redukcji kosztów
 •  wspomaganie szkoleń personelu produkcyjnego z zakresu procesów produkcyjnych
 •  nadzorowanie oraz koordynowanie akcji korekcyjnych w obszarze produkcji
 •  koordynacja prac zespołu w celu wdrożenia TPM / SMED / 5S
 •  analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich i parku maszynowego, podnoszenie wydajność pracy
 •  optymalizacja layout-ów
 •  kontrola dokumentacji procesu produkcji (tworzenie standardów i instrukcji stanowiskowych, aktualizacja i standaryzacja)
 •  przygotowywanie raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych
 •  udział w procesie wprowadzania maszyn
 •  współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zakupów produkcyjnych

Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu LEAN MANUFACTURING (5S, SMED, OEE, TPM)
 • dobra znajomość narzędzi zarządzania jakością (8D, analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5 WHY)
 • wiedza na temat metod statystycznych w zarządzaniu produkcją
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności Excel) na poziomie średnio zaawansowanym
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w wykonywania swoich obowiązków
 • zdolności analityczne
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze ERP SAP
 • umiejętność obsługi AutoCAD
 • Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu budowy maszyn oraz procesów technologicznych oraz prawo jazdy kat. B.

Firma oferuje:
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe, imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowejInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99