Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł papierniczy i poligraficzny poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. BHPMiejsce pracy: powiat zgierski

Zadania / obowiązki:
 • Identyfikowanie priorytetowych kwestii dotyczących bezpieczeństwa oraz szkolenie nowo zatrudnionych pracowników
 • Konsultant dla wszystkich pracowników w firmie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Identyfikowanie priorytetowych kwestii bezpieczeństwa, a także budowanie odpowiednich strategii i planów działania
 • Prowadzenie analizy wszystkich odnotowanych wypadków przy pracy oraz upewnianie się, że wszystkie działania naprawcze oraz zapobiegawcze są w pełni realizowane
 • Współpraca z władzami lokalnymi oraz dostawcami firmy we wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia
 • Szkolenie i instruowanie wszystkich nowych pracowników w kwestiach BHP
 • Zapewnienie zgodności ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi w Polsce oraz dyrektywami Unijnymi
 • Przygotowywanie raportów zgodnie ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi oraz korporacyjnymi
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie BHP i ochrony środowiska
 • Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwoleń/decyzji środowiskowych
 • Bieżąca współpraca z odbiorcami odpadów/prowadzenie ewidencji odpadów BDO bieżąca współpraca ze wszystkimi działami firmy jednoczesna praca w środowisku lokalnym i globalnym, terminowe raportowanie lokalne i globalne

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe- specjalizacja BHP
 • Ukończenie szkoleń uprawniających do pełnienia funkcji samodzielnego Specjalisty ds. BHP
 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
 • Znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie zaawansowanej wiedzy na temat kwestii BHP i prawa obowiązującego w Polsce
 • Znajomość obsługi programów pakietu Microsoft Office 
 • Umiejętność zarządzania zadaniami i celami 
 • Zdolność do wybierania priorytetów

Firma oferuje:
 • Stabilność zatrudnienia w rozwijającej się firmie
 • Możliwość uzyskania premii
 • Dostęp do platformy online do nauki j. angielskiego dla pracownika i jednej osoby towarzyszącej
 • Możliwość rowoju w globalnych strukturach firmy 
 • Prywatna opieka medyczna 
 • Karta Sportowa
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Pakiet ubezpieczenia na życie Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99