Menu

Oferta pracy

IDES od 25 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik Logistyki w firmie produkcyjnejMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • realizacja i rozwój strategii logistycznej firmy
 • koordynowanie całościowych procesów eksportu i importu
 • optymalizacja procesów logistycznych, rozwiązywanie pojawiających się problemów logistycznych
 • nadzór nad przepływem materiałów i surowców wewnątrz zakładu
 • odpowiedzialność za zgodność między informacjami w systemie ERP, a stanem faktycznym w magazynach
 • efektywne zarządzanie podległym zespołem pracowników
 • prowadzenie negocjacji z Klientami i dostawcami transportu

 

 


Oczekiwania:
 • min. 5-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania logistyką, doświadczenie w firmie produkcyjnej będzie dodatkowym atutem
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: logistyka, zarządzanie produkcją)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość zagadnień związanych z opłacaniem ceł i podatków
 • doświadczenie w optymalizowaniu procesów logistycznych
 • umiejętności analityczne i negocjacyjne
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Firma oferuje:
 • możliwość pracy w międzynarodowej firmie
 • bogaty pakiet benefitów

 

 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99