Menu

Oferta pracy

IDES od 25 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł spożywczy poszukuje kandydatów na stanowisko

R&D Specialist/R&D CoordinatorMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Odpowiedzialność za realizację i rozwój projektów R&D w firmie – analiza pomysłów i potrzeb produktowych Klientów pod kątem wymogów i możliwości technologicznych
 • Nadzór nad realizacją próbnych, jak i finalnych procesów produkcyjnych oraz bieżące reagowanie na pojawiające się niezgodności
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji prowadzonych projektów
 • Ścisła współpraca z Klientem oraz Działem Produkcji
 • Bieżące monitorowanie działań konkurencji i trendów rynkowych
 • Udzielanie wsparcia technicznego Przedstawicielom Handlowym oraz Klientom
 • Gotowość do udziału w spotkaniach z Klientami
 • Budowanie bazy wiedzy technologicznej w firmie
 • Gotowość do wzięcia udziału w innych projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w firmie
 • Bieżące raportowanie do Kierownika z Belgii

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: technologia żywności i pokrewne
 • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze R&D w branży spożywczej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski oraz za granicę (sporadyczne wyjazdy do Belgii i Niemiec)
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacji pracy własnej oraz umiejętności komunikacyjne
 • Kreatywność, otwartość na nowe pomysły i rozwiązania oraz umiejętność  ich pragmatycznej oceny
 • Wytrwałość w działaniu
 • Gotowość do ciągłego rozwoju zawodowego

Firma oferuje:
 • Możliwość współtworzenia Działu R&D w międzynarodowej firmie z branży spożywczej
 • Udział  w wielu ciekawych i ambitnych projektach
 • Praca w środowisku zorientowanym na ludzi i takich wartościach, jak wzajemny szacunek, koleżeństwo, współpraca
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet benefitówInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99