Menu

Oferta pracy

IDES od 25 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. zakupów (Łódź Dąbrowa)Miejsce pracy: Łódź (Dąbrowa)

Zadania / obowiązki:
 • zapewnienie dostępności materiałów na potrzeby produkcji:
 • analiza zapotrzebowania na surowce i elementy montażowe, generowanie zamówień, zarządzanie aktualizacjami,
 • kontrola spływu potwierdzeń oraz dostaw wraz z niezbędnymi dokumentami, kontrola poprawności i rejestracja faktur w systemie
 • wybór, monitorowanie i rozwój dostawców:
 • wspieranie procesu selekcji dostawców
 • prowadzenie postępowań reklamacyjnych od strony handlowej oraz koordynowanie prac innych działów zaangażowanych
 • rejestrowanie wyników dostawców – ocena dostawców zgodnie z polityką przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie działalności z zakresu redukcji kosztów, włączając w to negocjacje z dostawcami (ceny, terminy dostaw), kontrola poziomu cen, aktualizacja.
 • wspieranie relacji z wybranymi dostawcami poprzez rejestrowanie informacji dot. dostawców, zmian, tendencji rynkowych, spotkania
 • przygotowywanie statystyk i analiz na potrzeby działu zakupów, innych działów oraz komunikacja z Klientami.
 • analiza stanów magazynowych i optymalizacja.

Oczekiwania:
 • doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku w branży produkcyjnej
 • doświadczenie w obsłudze ERP SAP
 • znajomość angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • zaawansowana poziom obsługi pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • czynne prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem
 • wykształcenie wyższe
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • doskonała organizacja pracy własnej
 • systematyczność i skrupulatność w wykonywaniu zadań

Firma oferuje:
 • stabilne zatrudnienie w firmie stabilnej ekonomicznie, o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe, imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika, dofinansowanie do kolonii dla dzieci
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ruchomy czas pracy
 • możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowejInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99