Menu

Oferta pracy

IDES od 25 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Project Manager - branża automotiveMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • odpowiedzialność za prawidłową realizację wyznaczonych celów pod kątem kosztowym, jakościowym oraz terminowym na każdym etapie realizacji projektu
 • utrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy firmą, a Klientami
 • koordynowanie prac zespołu projektowego
 • zarządzanie ryzykiem, wprowadzanie niezbędnych działań korygujących oraz walidacja powierzonych projektów
 • ścisła współpraca z Działem Zakupów w obszarze zakupu potrzebnych surowców, komponentów, narzędzi
 • prowadzenie dokumentacji projektowej
 • odpowiedzialność za budżet poszczególnych projektów

 


Oczekiwania:
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • praktyczna znajomość narzędzi Lean Manufacturing
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość zagadnień związanych z branżą automotive - warunek konieczny
 • gotowość do podróży służbowych

Firma oferuje:
 • możliwość pracy w międzynarodowej firmie produkcyjnej - lidera w branży automotive
 • niezależność w podejmowaniu decyzji
 • bogaty pakiet socjalny

 

 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99