Menu

Oferta pracy

IDES od 25 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł papierniczy i poligraficzny poszukuje kandydatów na stanowisko

Księgowy/ Księgowa z francuskimMiejsce pracy: okolice Łodzi

Zadania / obowiązki:

Dział Zobowiązań:

 •     Księgowanie faktur,
 •     Weryfikacja zamówień,
 •     Uzgodnienie do Księgi Głównej (zamknięcie miesiąca),
 •     Potwierdzenie i uzgodnienie sald z dostawcami

Płatności:

 •     Księgowanie wyciągów bankowych,
 •     Rozliczenie rozrachunków z jednostkami powiązanymi
 •     Uzgadnianie sald wyciągów bankowych do Księgi Głównej (zamknięcie miesiąca)

Księga główna:

 •     Księgowanie rozliczeń międzyokresowych
 •     Uzgadnianie poszczególnych kont Księgi Głównej

Pozostałe:

 •     Udział we wszelkiego rodzaju projektach usprawniających pracę
 •     Tworzenie dokumentacji procesowej i dbanie o jej aktualizację

Oczekiwania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne.
 • Dobra/ Bardzo dobra znajomość języka francuskiego.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Firma oferuje:
 • Stabilność zatrudnienia w rozwijającej się firmie
 • Rozwój kompetencji i poszerzenie wiedzy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych czy kursów językowych
 • Wydarzenia i imprezy okolicznościowe dla pracowników

 • Możliwość zdobywania nagród w programie ciągłego doskonalenia i innych inicjatywach firmowych
 • Dofinansowanie posiłkówInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99