Menu

Oferta pracy

IDES od 24 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł papierniczy i poligraficzny poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier Procesu / ProduktuMiejsce pracy: Stryków k. Łodzi

Zadania / obowiązki:
Zarządzanie wiedzą na temat produktów, ich właściwości fizykochemicznych, składu materiału, funkcjonalności, surowców itp.
Koordynacja wszystkich działań związanych ze zmianami mającymi bezpośredni lub pośredni wpływ na produkt, takich jak: 
o badania i rozwój produktów
o wdrożenie i zatwierdzenie nowych lub modyfikacja istniejących produktów
o wprowadzenie substytutów, zmianę składu materiału, substancji lub stężeń, które mogą wpłynąć na funkcjonalność produktu.
o testy lub ulepszenia, które mogą mieć wpływ na produkt
Odpowiedzianość za walidacje i akceptacje zmian procesu w stosunku do projektu produktu.
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z reklamacjami dotyczącymi jakości produktu poprzez projektowanie eksperymentów.
Pomoc w analizach i gromadzeniu danych.
Sprawdzanie poprawności danych i wspieranie analizy, poprzez rozległe badania danych przy użyciu narzędzi statystycznych
 

Oczekiwania:
Zaawansowana wiedza i umiejętności w zakresie analiz statystycznych.
Wykształcenie wyższe w dziedzinach związanych z przemysłem papierniczym lub zarządzaniem procesami.
Dobra znajomość języka angielskiego (min. B1/ B2)
Min. roczne doświadczenie na stanowisku inżyniera
Znajomość MS Office, zwłaszcza Excel, Outlook i znajomość narzędzi statystycznych (np. Minitab)
Dobre umiejętności komunikacyjne
Umiejętność pracy zespołowej

Firma oferuje:
Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Możliwość zdobycia doświadczenia międzynarodowej korporacji oraz rozwoju zawodowego,
System benefitów pozafinansowych (prywatna opieka medyczna, pakiet sportowy, ubezpieczenie na życie)
Eventy i imprezy okolicznościowe dla pracowników
Dofinansowanie posiłków
Bogate zaplecze socjalne
Miłą atmosferęInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99