Menu

Offres d’emploi

Vous avez la liste actuelle d’offres d’emploi. Choississez l’offre d’emploi qui vous convient soit utilsez recherche IDES

Recherche d’offres d’emploi

Offres d’emploi


Lokalizacja:
Katowice LUB Kraków LUB Łódź
Nr REF:
PM/11/2022
Data publikacji:
aktywna
Execute the global purchasing strategy in every action you are taking Create a network of local suppliers in Poland and Eastern Europe for both production in Poland and in Belgium Identify and sel...Więcej
Lokalizacja:
okolice Łodzi
Nr REF:
BDM/11/2022
Data publikacji:
aktywna
rozwój biznesu w zakresie magazynowania i transportu towarów nadzór nad obszarem logistyki kontraktowej w magazynach firmy zlokalizowanymi w Polsce (woj. łódzkie, śląski...Więcej
Lokalizacja:
Kutno/ Poznań
Nr REF:
KF/11/2022
Data publikacji:
aktywna
Sporządzanie i analiza miesięcznych sprawozdań finansowych oraz raportów na potrzeby Zarządu Dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej Kontrola nad prawidłowym funkcjono...Więcej
Lokalizacja:
Łódź
Nr REF:
SDN/LDZ/11/2022
Data publikacji:
aktywna
poszukiwanie nowych lokalizacji dla kolejnych oddziałow firmy, ocena oraz dostosowywanie ich do wymogów prawnych; analiza lokalnych rynków nieruchomości pod kątem opłacalności inwesty...Więcej
Lokalizacja:
Łódź
Nr REF:
PdJ/11/2022
Data publikacji:
aktywna
koordynowanie i wystandaryzowanie obszaru jakości oraz zarządzanie obszarami ryzyk we wszystkich oddziałach firmy (cztery oddziały) współtworzenie, realizacja i nadzór nad prawidłowa ...Więcej
Lokalizacja:
Łódź
Nr REF:
SMS/11/2022
Data publikacji:
aktywna
Realizacja działań zgodnie ze strategiami dla poszczególnych SM, monitorowanie skuteczności ich realizacji oraz w razie potrzeby modyfikowanie założeń Prowadzenie fanpage’y  Funda...Więcej

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl