Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier R&D z językiem niemieckimMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Tworzenie projektów kształtek z tworzyw spienionych przy pomocy oprogramowania CAD 3D, Catia;
 • Opracowywanie layoutów oraz konsultowanie projektów form do tworzyw spienionych;
 • Kontakt z producentami form (zarówno z Polski jak i zagranicy).
 • Kreowanie własnych pomysłów w kontekście nowych produktów;
 • Zapewnienie wymaganej dokumentacji technicznej na wewnętrzne potrzeby firmy i na potrzeby klientów  (tworzenie nowej dokumentacji, modyfikowanie posiadanej dokumentacji);
 • Współpraca z działem produkcji,  z klientami,  z zewnętrznymi działami R&D oraz firmami świadczącymi usługi z zakresu R&D w celu rozwijania nowych/wdrożonych produktów;
 • Produkcja modeli prototypowych przy pomocy frezarki 3-osiowej CNC (opracowywanie programów na frezarkę przy pomocy oprogramowania CAM);
 • Konsultacje z klientami (wsparcie techniczne dla działu handlowego).

Oczekiwania:
 • Wykształcenie  wyższe, techniczne;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub doświadczenia zdobywane w zakresie staży/praktyki;
 • Mile widziane doświadczenie w branży Automotive
 • Znajomość programu CAD do projektowania w 3D;
 • Znajomość programu Catia ;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Dobra znajomość języka niemieckiego;
 • Samodzielność, kreatywność, dokładność;

Firma oferuje:
 • Możliwość rozwoju zawodowego razem z rozwojem działu R&D w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Współudział w tworzeniu strategii rozwoju produktu;
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów;
 • Dużą samodzielność i odpowiedzialność;
 • Poznanie technologii produkcji materiałów spienionych;
 • Pracę w międzynarodowym zespole;
 • Realizacja projektów m.in. dla kluczowych przedstawicieli branży HVAC oraz automotive, możliwość zapoznania ze specyfiką tych branż;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl