Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Bankowość i finanse poszukuje kandydatów na stanowisko

Główny Księgowy/ Główna KsięgowaMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Nadzór nad pełnym spektrum finansowo-księgowym firmy np. AR, AP, GL, prognozowanie, budżetowanie itp.
 • Odpowiedzialność za codzienne operacje finansowe i rachunkowe.
 • Wykonywanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie terminowego zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych.
 • Odpowiedzialność za raportowanie di instytucji: NBP, GUS, US itp.
 • Odpowiedzialność za terminowe przygotowanie miesięcznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, płatności, przepływu środków pieniężnych, sprawozdawczości zarządczej w celu przedłożenia do Dyrektora Finansowego.
 • Opracowanie i utrzymanie kontroli wewnętrznej i skutecznego systemu zasad rachunkowości.
 • Pomoc Dyrektorowi Finansowemu w zapewnieniu wewnątrzgrupowych alokacji kosztów zgodnych z umowami oraz polityką cen transferowych.
 • Uzyskanie i utrzymanie  dokładnego zrozumienia sprawozdawczości finansowej i ogólnej struktury księgi.
 • Przeprowadzenie analizy finansowej oraz raportowanie do kierownictwa według potrzeby.
 • Współpraca i zapewnienie niezbędnych danych dla audytorów wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapewnienia terminowych kontroli.
 • Współpraca z organami regulacyjnymi.
 • Monitorowanie i analizowanie pracy działu w celu opracowania bardziej skutecznych procedur i wykorzystania zasobów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu dokładności.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia).
 • Min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane w bankowości, consultingu, outsourcingu lub środowisku międzynarodowym.
 • Umiejętność zarządzania i motywowania zespołu.
 • Zaawansowany język angielski (międzynarodowe środowisko).
 • Bardzo dobra wiedza z zakresu przepisów podatkowych.
 • Bardzo dobra znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (MSR i MSSF).
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w audycie, Certyfikat ACCA, Certyfikat Biegłego Rewidenta, Certyfikat Ministra Finansów.
 • Rozumienie kluczowych czynników biznesowych i aktywne poszukiwanie możliwości, rekomendowanie skutecznych rozwiązań.

Firma oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Interesująca, pełna wyzwań praca z perspektywami rozwoju w międzynarodowej firmie,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia (m.in. pakiet socjalny, na który składa się bezpłatna opieka medyczna i dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych) wsparcie merytoryczne zespołu,
 • Praca w nowoczesnej kulturze organizacyjnej.


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury GK/KD/02/IDES (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl