Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Usługi księgowe i podatkowe poszukuje kandydatów na stanowisko

Księgowa/y



Miejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Prowadzenie pełnej księgowości dla spółek zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości  i przepisami podatkowymi.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
 • Nadzór i/lub sporządzanie deklaracji CIT, VAT oraz nad prawidłowością rozliczeń podatkowych.
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi - banki, US, GUS itd.

Oczekiwania:
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe (mile widziane: ekonomia, finanse, rachunkowość).
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziale księgowości.
 • Doświadczenie i wiedza w zakresie sporządzania deklaracji: CIT, VAT, PIT, PCC (mile widziane).
 • Doświadczenie w zakresie sporządzania lub przygotowywania danych do sprawozdań finansowych (mile widziane).
 • Doświadczenie w dekretacji i księgowaniu dokumentów.
 • Praktyczna znajomość ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Firma oferuje:
 • Praca w stabilnej i stale rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia.
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 • Ciekawa i pełną wyzwań pracę.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury K/KD/02/IDES (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl