Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł papierniczy i poligraficzny poszukuje kandydatów na stanowisko

Lean ExpertMiejsce pracy: Stryków

Zadania / obowiązki:
 • Identyfikowanie obszarów do doskonalenia we wszystkich procesach w zakładzie
 • Definiowanie i koordynowanie projektów usprawniających procesy (wg metodologii DMAIC): definiowanie celu, zakresu, korzyści, monitorowanie postępu i raportowanie wyników  
 • Wsparcie liderów projektów i warsztatów Kaizen (Yellow i Green Belts) w zakresie wykorzystania narzędzi i metodologii Lean
 • Prowadzenie projektów optymalizacyjnych i warsztatów międzywydziałowych związanych z celami biznesowymi firmy
 • Wdrażanie narzędzi i metodologii Lean we wszystkich obszarach zakładu
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z filozofii i narzędzi Lean
 • Propagowanie kultury ciągłego doskonalenia

Oczekiwania:
 • Wyższe wykształcenie inżynierskie,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing; 5S, SMED, TPM, VSM, KANBAN
 • Znajomość narzędzi Six Sigma będzie dodatkowym atutem
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Samodzielność, zaangażowanie, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Zorientowania na cele i rozwiązywanie problemów.
 • Wysoce rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność do motywowania ludzi do działania i zmiany

Firma oferuje:
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku u lidera w swojej branży
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatna opieka medyczna
 • Pakiet sportowy (OK System)
 • Ubezpieczenie na życie
 • Wczasy pod gruszą
 • Eventy i imprezy okolicznościowe dla pracowników,
 • Dofinansowanie posiłków
 • Bogate zaplecze socjalne
 • Możliwość uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego,
 • Miłą atmosferęInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl