Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł papierniczy i poligraficzny poszukuje kandydatów na stanowisko

Internships - Market ResearchMiejsce pracy: Stryków

Zadania / obowiązki:
 • Collecting data on consumers, competitors and market place and consolidating information into actionable items, reports and presentation
 • Understanding business objectives and designing surveys to discover prospective customers’ preferences
 • Compiling analyzing and interpreting data to identify
 • Performing valid and reliable market research SWOT analysis
 • Interpreting data, formulating reports and proposing  recommendations
 • Using online market research
 • Providing competitive analysis on various companies’ market offerings, identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation

Oczekiwania:
 • Fluent Polish and English
 • Business or management final year of bachelor's studies
 • Availably  40 hours per week (with possibility to fit to your study)
 • Business awareness;
 • Strong written and oral communication skills;
 • Good analytical/numerical skills, accuracy and attention to detail;
 • The ability to use initiative, creativity and problem-solving skills;
 • Excellent organizational and  teamwork skills;
 • Very good knowledge of MS Power Point, Excel
 • Pre-entry experience in areas such as research, statistical data analysis and interview techniques will be helpful.

Firma oferuje:
 • Exciting job in multinational Company
 • Participation in international project
 • Short-term contracts (for project) with the possibility of extension
 • Attractive benefits package i.e private medical care, OK System sports card and more
 • Opportunity to develop and grow through experience and exposure
 • Great and challenging atmosphere


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury IMR/01/18/kdz/ides (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl