Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik Działu Badań i Rozwoju (R&D)Miejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Zarządzanie podległym zespołem w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wymaganą jakość pracy, efektywność i wydajność pracy na najwyższym poziomie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji i rozwój pracowników,
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących standardów i procedur:
  BHP, P.poż, systemowych:  ISO 9000, ISO 27001, ISO TS oraz pozostałych wewnętrznych
 • Odpowiedzialność ze efektywną współpracę działu z działem produkcji,  z klientami,  z zewnętrznymi działami R&D oraz firmami świadczącymi usługi z zakresu R&D w celu rozwijania nowych/wdrożonych produktów.
 • Odpowiedzialność za gromadzenie dostępnej i zdobytej w firmie wiedzy technologicznej i technicznej dotyczącej  technologii EPS i EPP oraz innych używanych w zakładach firmy
 • Zapewnienie wymaganej dokumentacji technicznej na wewnętrzne potrzeby firmy i na potrzeby klientów  (tworzenie nowej dokumentacji, modyfikowanie posiadanej dokumentacji) wraz z jej przechowywaniem i archiwizacją
 • Tworzenie projektów kształtek z tworzyw spienionych przy pomocy oprogramowania CAD 3D
 • Kreowanie własnych pomysłów w kontekście nowych produktów
 • Weryfikacja technologiczna projektów
 • Produkcja modeli prototypowych przy pomocy frezarki 3-osiowej CNC (opracowywanie programów na frezarkę przy pomocy oprogramowania CAM)
 • Konsultacje z klientami (wsparcie techniczne dla działu handlowego)

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe, studia inżynierskie (mechanika i budowa maszyn; inżynieria chemiczna; materiałoznawstwo; przetwórstwo tworzyw sztucznych)
 • Min, 2 letnie doświadczenie na stanowisku Inżyniera R&D, Projektanta, Konstruktora
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Projektowanie CAD/2D/3D
 • Znajomość j.angielskiego i/lub niemieckiego
 • Umiejetności przywódcze
 • Podejście analityczno-inżynierskie 

Firma oferuje:
 • Przyjazną atmosferę w pracy w dynamicznie rozwijającej się i będącej liderem w branży firmie 
 • Wynagrodzenie plus premia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Szkolenia 


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury KRD/ASZ/12/2017/IDES (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl