Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier procesuMiejsce pracy: Dębica

Zadania / obowiązki:
 • usprawnianie, nadzór i optymalizacja procesu produkcji i produktów;
 • nadzór nad rozwojem nowych produktów i stałe ich ulepszanie;
 • tworzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu procesu produkcji, instrukcji dot. wyposażenia stanowisk, aktualizowanie obowiązujących procedur;
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych;
 • udział w przygotowywaniu i uruchamianiu nowych linii produkcyjnych;
 • udział w zespołach FMEA;
 • obsługa programów projektowania w 3D, wprowadzanie modyfikacji w dokumentacji 3D.

Oczekiwania:
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki mechaniczne;
 • znajomość mechaniki i budowy maszyn;
 • doświadczenie związane z naprawami i modyfikacją maszyn i urządzeń;
 • wiedza praktyczna z zakresu rozwoju i doskonalenia procesów produkcyjnych;
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego – wymóg konieczny;
 • bardzo dobra znajomość programów SolidWorks, Catia, AutoCad – wymóg konieczny;
 • znajomość narzędzi Lean Manufacturing;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub francuskiego;
 • umiejętność posługiwania się programem MS Excel, Word, PowerPoint;
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.

Firma oferuje:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • ciekawą, stawiającą wyzwania pracę w firmie produkcyjnej o światowej renomie;
 • pracę w wielokulturowym środowisku;
 • współpracę z zaangażowanym zespołem.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl