Menu

Oferta pracy

IDES od 23 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży poszukuje kandydatów na stanowisko

HR Business PartnerMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną;
 • współpraca z agencjami rekrutacyjnymi;
 • monitorowanie absencji i urlopów pracowniczych;
 • przygotowywanie i realizacja planów rekrutacyjnych;
 • przygotowywanie i aktualizacja opisów stanowisk pracy przy współpracy z kierownikami.

Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane Zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia);
 • bardzo dobra umiejętność komunikacji w języku angielskim;
 • dobra znajomość pakiety MS Office;
 • doświadczenie w pracy w dziale personalnym (rekruracja, prowadzenie akt personalnych pracowników, prowadzenie ocen pracowniczych).

Firma oferuje:
 • możliwość podjęcia zatrudnienia w międzynarodowej firmie;
 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę na zastępstwo (1-1,5 roku);
 • dofinansowanie do kursów językowych, studiów podyplomowych, szkoleń;
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop), program dofinansowania do wakacji.Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl