Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł papierniczy i poligraficzny poszukuje kandydatów na stanowisko

SpedytorMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Zlecanie poszczególnych przewozów samochodami ciężarowymi do odbiorców krajowych i zagranicznych,
 • Zapewnianie możliwości transportowych,
 • Śledzenie terminowości dostaw,
 • Wprowadzanie danych logistycznych do aplikacji ERP,
 • Przygotowywanie raportów logistycznych,
 • Obsługiwanie reklamacji transportowych,
 • Kontaktowanie się na bieżąco z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami z działów Sprzedaży, Obsługi Klienta, Planowania Produkcji oraz Magazynowania dla zapewnienia właściwej i proaktywnej wymiany informacji w celu dotrzymania naszej obietnicy złożonej klientom.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (logistyka; ewentualnie studia ekonomiczne)
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku spedytora
 • Operatywność i odporność na stres
 • Umiejętność planowania i terminowość
 • Otwartość na zmiany
 • Dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • Prawo jazdy kat.B
 • Znajomość pakietu Office

Firma oferuje:
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę;
 • Praca dla globalnej, rozpoznawalnej marki;
 • Atrakcyjne benefity pozapłacowe;
 • Pełną wyzwań pracę, możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, kontakty międzynarodowe;
 • Rozwój zawodowy poprzez szkolenia;Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl