Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży poszukuje kandydatów na stanowisko

Dyrektor ds. Ryzyka KredytowegoMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Współtworzenie polityki kredytowej firmy;
 • Efektywna ocena procesu oceny kredytowej transakcji;
 • Poprawne skalibrowanie modelu decyzyjnego oraz ustawienie właściwych sygnałów ostrzegawczych;
 • Aktywne uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji w ramach własnych uprawnień, bądź poprzez wspieranie podległych pracowników w ocenie trudnych transakcji;
 • Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za Restrukturyzację w zakresie ustalania strategii postępowania wobec trudnego klienta;
 • Nadzór nad działaniami anty-fraudowymi;
 • Zapewnienie doradztwa dla Pionu Handlowego w zakresie przygotowania i strukturyzowania transakcji niestandardowych;
 • Zarządzanie podległymi pracownikami, nadzór poprawności merytorycznej i proceduralnej przeprowadzanych analiz.

Oczekiwania:

 

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki ekonomiczne (np. ekonomia, finanse, bankowość) lub ścisłe (np. ekonometria, matematyka);
 • Doświadczenie w obszarze analiz kredytowych i ryzyka kredytowego;
 • Doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii w obszarze ryzyka kredytowego;
 • Doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu portfela kredytowego klientów korporacyjnych oraz klientów z sektora publicznego;
 • Doświadczenie w podejmowaniu decyzji kredytowych, w ramach posiadanych kompetencji kredytowych;
 • Znajomość regulacji związanych z funkcjonowaniem obszarów zarządzania ryzykiem kredytowym;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność zarządzania relacjami z obszarem biznesowym, w tym umiejętność argumentowania, łatwość porozumienia i nawiązywania kontaktów;
 • Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Firma oferuje:
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Atrakcyjny system wynagradzania;
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych.


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury DRK/M/09/ADKD (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl