Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik Działu TechnicznegoMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego
 • Planowanie, organizacja oraz koordynacja pracy działu technicznego
 • Organizacja i realizacja przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych
 • Odpwiedzialność za właściwy stan maszyn i urządzeń
 • Odpowiedzialność za właściwy stan instalacji
 • Odpowiedzialnść za zaopatrzenie zakładu produkcyjnego w media (prąd, para, sprężone powietrze, woda chłodząca)
 • Organizacja, nadzorowanie oraz rozliczanie prac z obszaru utrzymania ruchu,wykonywanych przez podległych pracowników
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu, delegowanie i egzekwowanie zadań, podział kompetencji w ramach realizowanych projektów, rozliczanie pracy, premiowanie pracowników
 • Tworzenie wizji i strategii rozwoju działu technicznego, zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu
 • Odpowiedzialność za właściwy przepływ informacji pomiędzy działem technicznym a resztą przedsiębiorstwa

 


Oczekiwania:

 

 • Wykształcenie wyższe, techniczne 
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego 
 • Prawo jazdy kat.B
 • Biegłość w pakiecie Office 
 • Znajomość zagadnień technicznych w obszarze utrzymania ruchu
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Silne zdolności  przywódcze
 • Samodzielność
 •  Zorientowanie na cele
 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność

Firma oferuje:
 • Przyjazną atmosferę w pracy w dynamicznie rozwijającej się i będącej liderem w branży firmie 
 • Wynagrodzenie plus premia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Szkolenia Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl