Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Tax Specialist



Miejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Rozliczenia VAT, przygotowanie deklaracji VAT, JPK, kontakty z US, nadzór nad prawidłową dokumentacją transakcji pod kątem VAT,
 • Pełnienie roli doradcy w zakresie VAT,
 • Weryfikacja poprawności wystawionych faktur sprzedaży i faktur zakupu pod kątem prawidłowości rozliczeń VAT,
 • Księgowanie faktur i innych dokumentów księgowych,
 • Analiza kont i uzgodnienia sald,
 • Rozliczanie zobowiązań, wycena różnic kursowych, potwierdzanie i uzgodnienia sald z kontrahentami,
 • Rozliczanie i księgowanie faktur gotówkowych, zaliczek pracowniczych i delegacji,
 • Księgowanie transakcji magazynowych,
 • Księgowanie leasingów, rozliczanie różnic kursowych, ewidencja umów leasingowych,
 • Prowadzenie ewidencji samochodów służbowych, ubezpieczenia i rejestracja aut.

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe (prawo podatkowe, ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • Doświdczenie na tożsamym stanowisku min. 2 lata, mile widziane w firmie produkcyjnej,
 • Znajomość zasad polskiej rachunkowości i przepisów podatkowych, głównie VAT,
 • Dobra obsługa programu Excel,
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym.

Firma oferuje:
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Pracę w zgranym zespole specjalistów,
 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki wynagrodzenia, roczne premie i dodatkowe benefity pozapłacowe,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.



Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl