Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł chemiczny (bez FMCG) poszukuje kandydatów na stanowisko

Dyrektor FinansowyMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Współudział w kreowaniu strategii rozwoju firmy,
 • Planowanie budżetu i realizacja polityki budżetowej,
 • Stałe zarządzanie płynnością finansową, analizowanie przepływów pieniężnych,
 • Analiza i optymalizacja kosztów,
 • Przygotowywanie sprawozdań, prognoz finansowych oraz raportów,
 • Bezpośrednia współpraca z Zarządem i udział w podejmowaniu decyzji biznesowych (analityka biznesowa),
 • Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi,
 • Zarządzanie działem finansowym.

Oczekiwania:
 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku managerskim,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość, finanse),
 • Znajomość przepisów podatkowych i sprawozdawczości (mile widziane MSR i MSSF),
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w audycie, Certyfikat ACCA, Certyfikat Biegłego Rewidenta, Certyfikat Ministra Finansów,
 • Bardzo dobra znajomość zasad kontrolingu, rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego oraz strategicznego myślenia,
 • Odpowiedzialność za powierzone obszary oraz zaangażowanie,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętności zarządzania zespołem,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, komunikatywność, asertywność.

Firma oferuje:
 • Atrakcyjne warunki pracy,
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej organizacji,
 • Współudział w kreowaniu rozwoju firmy o bardzo dużym znaczeniu rynkowym,
 • Samorealizację i zdobycie bogatych doświadczeń zawodowych,
 • Dodatkowe bonusy do podstawowego wynagrodzenia.


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury DF/W/03/IDES (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl