Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik Wydziału ProdukcjiMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Zarządzanie zespołem kilkudziesięciu osób  ( motywowanie i rozwój pracowników)
 • Planowanie i nadzór nad wykonaniem założen produkcyjnych pod względem bezpieczeństwa pracy, jakości, ilości oraz efektywności kosztowej
 • Wdrożenie i sprawne funkcjonowanie w podległym obszarze narzędzi Lean Manufacturing
 • Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej poprzez właściwy nadzór nad pracownikami i parkiem maszynowym
 • Optymalizacja i ciągłe udosknalanie procesów prdukcyjnych
 • Budowanie oraz podtrzymywanie dobrych relacji z klientami zgodnie ze strategią firmy

Oczekiwania:
 • Minimum 2 - letnie doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku w firmie produkcyjnej (doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość zagadnień z zakresu jakości
 • Znajomość technik zarządzania produkcją i planowania 
 • Znajomość prawa pracy i BHP w zakresie sprawnego zarządzania personelem 
 • Doświadczenie w zarządzaniu zmianą/grupą produkcyjną
 • Znajomość lean manufacturing
 • Znajomość języka angielskiego
 • Umiejętnosci organizacyjne i analityczne
 • Silna orientacja na cele, samodzielność, decyzjność
 • Inicjatywa oraz odpoiedzialność w działaniu

Firma oferuje:
 • Ciekawą, stawiającą wyzwania pracę w firmie produkcyjnej o światowej renomie
 • Pracę w wielokulturowym środowisku
 • Współpracę  z zaangażowanym zesołem
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Niezbędne narzędzia pracy


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury KWP/09/17/IDES (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl