Menu

Oferta pracy

IDES od 22 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier R&DMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Tworzenie projektów kształtek z tworzyw spienionych przy pomocy oprogramowania CAD 3D;
 • Opracowywanie layoutów oraz konsultowanie projektów form do tworzyw spienionych; kontakt z producentami form (zarówno z Polski jak i zagranicy).
 • Kreowanie własnych pomysłów w kontekście nowych produktów;
 • Zapewnienie wymaganej dokumentacji technicznej na wewnętrzne potrzeby firmy i na potrzeby klientów  (tworzenie nowej dokumentacji, modyfikowanie posiadanej dokumentacji);
 • Odpowiedzialność za sposób przechowywania i archiwizacji dokumentacji technicznej;
 • Weryfikacja technologiczna projektów;
 • Współpraca z działem produkcji,  z klientami,  z zewnętrznymi działami R&D oraz firmami świadczącymi usługi z zakresu R&D w celu rozwijania nowych/wdrożonych produktów;
 • Produkcja modeli prototypowych przy pomocy frezarki 3-osiowej CNC (opracowywanie programów na frezarkę przy pomocy oprogramowania CAM);
 • Konsultacje z klientami (wsparcie techniczne dla działu handlowego).

Oczekiwania:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub doświadczenia zdobywane w zakresie staży/praktyki;
 • Znajomość systemu CAD do projektowania w 3D;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Znajomość języka niemieckiego - mile widziana;
 • Samodzielność, kreatywność, dokładność;
 • Otwartość na wyzwania.

Firma oferuje:
 • Możliwość rozwoju zawodowego razem z rozwojem działu R&D w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Współudział w tworzeniu strategii rozwoju produktu;
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów;
 • Dużą samodzielność i odpowiedzialność;
 • Poznanie technologii produkcji materiałów spienionych;
 • Pracę w międzynarodowym zespole;
 • Realizacja projektów m.in. dla kluczowych przedstawicieli branży HVAC oraz automotive, możliwość zapoznania ze specyfiką tych branż;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.


W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury IRD/08/IDES/AD (nr referencyjny)
oraz następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl