Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Kontroler Finansowy



Miejsce pracy: Kutno/ Poznań

Zadania / obowiązki:
 • Sporządzanie i analiza miesięcznych sprawozdań finansowych oraz raportów na potrzeby Zarządu
 • Dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej
 • Kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad księgowań oraz obiegu dokumentów w firmie
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy
 • Sporządzanie budżetów oraz kontrola ich realizacji
 • Dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji kierownictwu firmy
 • Współpraca z zagranicznymi odpowiednikami stanowiska w ramach grupy

 


Oczekiwania:
 • Wykształcenie Wyższe (Ekonomia/ Księgowość/ Rachunkowość/ Konrtroling/ Pokrewne)
 • Mile widziane studia i dokształcania podyplomowe w zakresie metodologii finansowej, kontrolingu 
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 
 • Posiadanie wiedzy i umiejętności z obszaru Analityki Finansowej, Kontrolingu oraz Audytów Wewnętrznych 
 • Dobra znajomość języka angelskiego 
 • Znajomość programów Microsoft Office oraz specjalistycznych programów księgowych 

Firma oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Kompleksowy proces onboardingu 
 • Prywatna opieka medyczna 
 • Karta Sportowa
 • Dofinansowanie do wakacji 
 • Pakiet ubezpieczeń 
 • Dofianansowania do kursów językowych
 • Bony świąteczne 



Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl