Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł medyczny poszukuje kandydatów na stanowisko

Pełnomocnik ds. Jakości ISOMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • koordynowanie i wystandaryzowanie obszaru jakości oraz zarządzanie obszarami ryzyk we wszystkich oddziałach firmy (cztery oddziały)
 • współtworzenie, realizacja i nadzór nad prawidłowa realizacją  strategii jakościowej w firmie
 • organizacja i nadzór nad procesem akredytacji oraz wsparcie przy uzyskaniu certyfikacji jakościowej
 • realizacja działań korygujących
 • nadzorowanie zgodności z przepisami prawa
 • koordynowanie działań szkoleniowych  z zakresu jakości
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie oceny ryzyka np. przy zakupie nowego sprzętu medycznego

 


Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z medycyną, ochroną zdrowia, obszarem jakości
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem jakością min. 3 lata 
 • dużym atutem będzie znajomość branży medycznej, ochrony zdrowia oraz znajomość standardów jakości dla podmiotów medycznych
 • znajomość specyfiki prawa regulującego system ochrony zdrowia
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • gotowość do podróży służbowych na terenie Polski

Firma oferuje:
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • samodzielność w działaniu
 • niezbędne narzędzia pracy: laptop, telefon, samochód służbowy (do użytku prywatnego)
 • możliwość rozwoju i szkoleń


 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl