Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Technik Jakości z językiem rosyjskim lub ukraińskimMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Stała współpraca z klientem (identyfikacja wymagań, obsługa reklamacji)
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
 • Przygotowywanie dokumentacji jakościowej
 • Prowadzenie analizy reklamacji wg. zasad 8D i PDCA
 • Ustalanie kryteriów akceptacji produktu na podstawie specyfikacji
 • Szkolenie pracowników pod kątem jakości produktu oraz zgodności z procedurami jakościowymi
 • Prowadzenie walidacji nowego produktu - PPAP
 • Przeprowadzanie kontroli wymiarowej i badania funkcjonalności wyrobu

 


Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
 • Doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku (mile widziane z branży automotive)
 • Dobra znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego/ukraińskiego
 • Znajomość narzędzi jakościowych: FMEA, 8D, Pareto, Ishikava
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne
 • Wysoka kultura osobista

 


Firma oferuje:
 • Jednozmianowy tryb pracy od poniedziałku do piątku
 • Elastyczny czas pracy
 • Premia roczna
 • Szereg benefitów pozapłacowychInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl