Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł opakowaniowy poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. kadr z językiem angielskimMiejsce pracy: okolice Łodzi

Zadania / obowiązki:
 • koordynowanie procesu zatrudniania pracowników w firmie (różne poziomy stanowisk, rodzaje umów)
 • nadzorowanie współpracy z biurem rachunkowym
 • wsparcie w niektórych działaniach administracyjnych w firmie
 • udział w kontrolach urzędowych i audytach

Oczekiwania:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku Specjalisty ds. kadr min. 2 lata
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • dokładność, skrupulatność, elastyczność w działaniu
 • nastawienie na współpracę
 • mile widziane doświadczenie zawodowe powiązane z firmą produkcyjną

Firma oferuje:
 • możliwość pracy w międzynarodowej firmie produkcyjnej
 • gruntowne wdrożenie w nowe obowiązki i wprowadzenie do organizacji
 • stabilność zatrudnienia
 • swobodę działania, możliwość dzielenia się własnymi pomysłami
 • bogaty pakiet benefitów

 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl