Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży branża produkcyjna - produkt techniczny poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier jakości klientaMiejsce pracy:

Zadania / obowiązki:
 • Zarządzanie reklamacjami klientów, nadawanie pierwszeństwa, monitorowanie efektów działań w stosunku do poszczególnych reklamacji
 • Czynny kontakt z Klientem (i/lub Biurem Obsługi Klienta) w celu zebrania wszelkich niezbędnych informacji związanych z reklamacją (pełna charakterystyka problemu),
 • Dostarczanie danych jakościowych związanych z reklamacjami Klientów, prowadzenie analiz (Pareto)
 • Czynny udział w budowaniu Bazy Danych Produktowych
 • Ścisła współpraca z obszarem produkcji, działami planowania produkcji i logistyki w celu koordynowania procesu naprawy/przeróbek reklamowanych części
 • Ścisła współpraca z wewnętrznym zespołem jakości procesu w celu rozwiązywania problemów, koordynowania analizy przyczyn źródłowych itp.
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji (m.in. alerty jakościowe, 8D, instrukcje)
 • Przygotowywanie i/lub zatwierdzanie raportów 8D
 • Wypełnianie i zamykanie RMA
 • Przeprowadzanie audytów procesów i produktów w celu przestrzegania standardów wewnętrznych
 • Wsparcie w tworzeniu kryteriów akceptacji
 • Prowadzenie szkoleń jakościowych dla pracowników w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu zadowolenia klienta

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek techniczny.
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w Dziale Jakości i/lub Inżynierii w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 • Praktyczna wiedza z zakresu narzędzi i metodologii jakości: 8D, PDCA, FMEA, 5Why, Ishikawa.
 • Praktyczna wiedza z zakresu systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i IATF.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
 • Umiejętności pracy w wielozadaniowym, dynamicznym środowisku.

Firma oferuje:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej, rozpoznawalnej firmie
 • Szkolenia branżowe
 • Pełny pakiet benefitów pozapłacowychInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl