Menu

Oferta pracy

IDES od 26 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny poszukuje kandydatów na stanowisko

Technik/Koordynator ds. JakościMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Sprawowanie nadzoru nad procesem - przestrzeganie polityki jakości w firmie
 • Przygotowywanie dokumentacji (analiza, raporty, podsumowanie)
 • Realizacja audytów wewnętrznych 
 • Koordynacja podległym zespołem 

Oczekiwania:
 • Znajomość procesów jakościowych oraz produkcyjnych
 • Znajomość wymagań norm ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji, raportów, analiz oraz podsumowań w obszarze jakości 
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne 
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego - mile widziane

Firma oferuje:
 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w solidnej, międzynarodowej firmie, która ceni "work-life balance"
 • Możliwość otrzymania premii
 • Bardzo atrakcyjne benefity: dofinansowanie do wakacji, dofinansowanie do kursów językowych, szkolenia wstępne 
 • Zapewnienie narzędzi do pracy (służbowy komputer oraz telefon)
 • Integracyjne spotkania i imprezy okolicznościowe w świetnej atmosferzeInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl