Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier JakościMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • zapobieganie niezgodnościom wyrobu i ich korygowanie
 • obsługa klientów przez nadzorowanie produkcji seryjnej i zarządzanie reklamacjami
 • kontrola jakościowa procesu produkcyjnego
 • wzdrażanie nowych projektów (zapewnienie spełnienia wymagań jakościowych klientów)
 • uczestniczenie w budowaniu strategii zarządzania jakością
 • prowadzenie dokumentacji jakościowej oraz wewnętrznych szkoleń i audytów dotyczących aspektów jakościowych

Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w pracy na stanowisku inżyniera jakości w firmie produkcyjnej
 • umiejętność sporządzania i nadzorowania dokumentacji produkcyjno-jakościowej
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • znajomość rysunku technicznego
 • praktyczna znajomość APQP, PPAP, SPC, MSA oraz znajomość narzędzi jakościowych np.: 8D, Ishikawa, 5 Why, itp.

Firma oferuje:
 • pracę w międzynarodowej i stabilnej firmie
 • prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przyjazną atmosferę pracy i poczucie współpracy z innymi
 • udział w ciekawych i ambitnych projektach, pozwalających rozwijać swoje umiejętnościInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl