Menu

Oferta pracy

IDES od 27 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier Jakości ProcesuMiejsce pracy: Łódź

Zadania / obowiązki:
 • Przeprowadzania wyrywkowych kontroli produktu gotowego
 • Przeprowadzania audytów wyrobu, procesu i systemu jakości na stanowiskach produkcyjnych
 • Współpraca z działem inżynieryjnym
 • Przygotowywanie dokumentacji jakościowej i planów kontroli oraz kryteriów akceptowalności
 • Wsparcie produkcji poprzez analizę problemów jakościowych w procesie
 • Wsparcie procesu zarządzania reklamacjami od klientów poprzez analizę zwracanych produktów i określenie przyczyn błędów oraz wsparcie przy opracowywaniu raportu 8D
 • Definiowanie i wdrażanie akcji poprawy jakości produktów i procesów
 • Weryfikacja efektywności działań korygujących
 • Definiowanie punktów kontroli produktów w procesie produkcyjnym

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadzcenie na stanowisku inżyniera w obszarze jakości
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Praktyczna znajomość narzędzi jakościowych (FMEA, Control Plan, Pareto, 8D)
 • Znajomość procesów produkcyjnych

Firma oferuje:
 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w solidnej, międzynarodowej firmie, która ceni "work-life balance"
 • Wsparcie w początkowym 3 miesięcznym etapie wdrożenia poprzez objęcie programem "Adaptacji Nowych Pracowników"
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji wymaganych na stanowisku pracy
 • Multikarnet sportowy dofinansowany przez Pracodawcę
 • Pakiet medyczny oraz ubezpieczenie grupowe w bardzo atrakcyjnych cenach
 • Dofinansowanie posiłków w firmowej kantynie
 • Bardzo atrakcyjne benefity w ramach zakładowego funduszu socjalnego, np. karta podarunkowa na Święta, paczki świąteczne dla dzieci Pracowników
 • Integracyjne spotkania i imprezy okolicznościowe w świetnej atmosferzeInformujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl