Menu

Oferta pracy

IDES od 26 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce, dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżynier rozwoju / ElektronikaMiejsce pracy: okolice Łodzi

Zadania / obowiązki:
 • Wsparcie projektów rozwojowych i inżynieryjnych
 • Prowadzenie testów materiałów i walidacja produktów
 • Wsparcie w uruchomieniu lub modyfikacji procesów produkcyjnych

Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, np. kierunki studiów: Fizyka, Elektronika, Mechatronika (specjalizacja elektroniczna)
 • Doświadczenie w pracy inżyniera rozwoju lub inżyniera procesu
 • Doświadczenie w walidacji i modyfikacji produktów elektronicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność zarządzania priorytetami, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
 • Komunikatywność, organizacja pracy, szukanie innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie, dokładność, sumienność, współpraca w zespole

Firma oferuje:
 • Pracę w stabilnej firmie będącej liderem w branży
 • Bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy
 • Kontakt z najnowocześniejszymi technologiami
 • Szerokie możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Możliwość zgłaszania i realizacji własnych pomysłów i usprawnień
 • Opiekę medyczną w Przychodni Zakładowej finansowaną przez Pracodawcę
 • Dogodny dostęp do parkingów dla pracowników
 • Dofinansowanie do posiłków
 • Kartę Benefit System do wykorzystania w wielu ośrodkach sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski
 • Szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach, dodatkowe świadczenia z okazji Świąt, imprezy i paczki świąteczne dla dzieci pracowników)Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców.Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową.Podanie danych jest dobrowolne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji prowadzonego przez IDES Consultants Polska sp. z o.o. (KRS: 38075, NIP: 7251360633), stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). Niniejszym pouczono mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody skutkuje zakończeniem procesu rekrutacji. Wyrażam również zgodę na przekazanie danych z CV potencjalnym pracodawcom – odbiorcom moich danych osobowych, prowadzącym rekrutacje pracownicze we współpracy z IDES Consultants Polska sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy zawartej między administratorem i podmiotem przetwarzającym.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Gdańska 91, 90-613 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
e-mail: info@ides.com.pl