Menu

XVI Klub HR

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

29 października 2013 odbyło się XVI spotkanie Klubu HR, a tym samym rozpoczęty został już czwarty sezon Klubu.

Klubowicze usłyszeli słowo wstępu od Dyrektora Alliance Francaise Marca Boudin, który przywitał Uczestników Klubu oraz opowiedział o bieżącej działalności Alliance w Łodzi oraz od Prezes IDES Wirginii Gostomczyk-Urbańskiej rekomendującej nowoczesny system służący do oceny pracowników IDDEAL.

Inauguracyjny temat brzmiał „Jak zachować spójność systemu ocen okresowych pracowników w produkcyjnej firmie o zasięgu globalnym? Codzienne wyzwania i szanse na przykładzie Amcor” i poprowadził go Pan Bartłomiej Cyganek, Dyrektor Personalny Amcor.

Zagadnienia poruszane podczas prezentacji to:
1. Definicje systemu ocen
2. Ewaluacja
3. Spotkanie oceniające i feedback
4. Teoria motywacji Herzberga
5. Kalibracja oceny pracowniczej
6. Spójność oceny pracowniczej i jej utrzymanie
7. Benefity wynikające ze spójności oceny

Po wystąpieniu, wszyscy Goście udali się na koktajl.
Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu HR oraz na stronę
klubhr.ides.com.pl/
Zespół IDES

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99