Menu

„Assessment Center – czym jest i jak się do niego przygotować?”

Już po raz kolejny IDES angażuje się w cykl warsztatów dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Tym razem nasi konsultanci przeprowadzili dwugodzinne szkolenie z tematu Assessment Center dla grupy ponad 40 osób z wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w ramach cyklu szkoleń „HR w praktyce”.

Celem szkolenia było przedstawienie AC jako wielowymiarowego środka oceny kompetencji Kandydatów na wybrane stanowisko. Ponieważ jest to narzędzie coraz bardziej popularne i coraz częściej wykorzystywane jako metoda selekcji uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się jak sesja AC wygląda w praktyce. Na spotkaniu poruszane były również kwestie związane z:

  • różnicami między rozmową kwalifikacyjną a AC;
  • metodami stosowanymi podczas AC;
  • wskazówkami do przygotowania się do AC;
  • korzyściami dla uczestników z uczestnictwa w sesji AC.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wzięcia udział w symulacji sesji Assessment Center. Nasi konsultanci przygotowali dwa zadania, które realnie mogą wystąpić podczas AC. Po każdym zadaniu uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami i wspólnie ustalali cel zastosowania danego zadania.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99