Menu

Aktualności

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

Dnia 06 czerwca 2013 odbyło się w siedzibie Alliance Francaise w Manufakturze XV spotkanie Klubu HR, pod tytułem „Wypowiedzenia umów o pracę i odwołania od wypowiedzeń umów o pracę ” prowadzone przez Panią Mecenas Alicję Bień.

Spotkanie to wieńczyło trzeci sezon Klubu HR.

Temat wystąpienia został wybrany przez Uczestników Klubu w ankietach ewaluacyjnych, którzy to wskazywali na zapotrzebowanie poruszenia tematu z „twardej” części HR.
Pani Mecenas opowiadała Klubowiczom o:

• Rozwiązaniach umowy o pracę za wypowiedzeniem;
• Wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony;
• Redukcji zatrudnienia jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę;
• Wpływie odwołania członka zarządu na umowę o pracę;
• Obowiązku konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę ze związkami zawodowymi;
• Obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę a choroba pracownika;
• Nieusprawiedliwionej odmowie przyjęcia przez pracownika pisma wypowiadającego umowę o pracę a kwestia skuteczności pouczenia o prawie do odwołania;
• Odmowie przyjęcia wypowiedzenia;
• Wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę w formie ustnej;
• Rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas określony;
• Rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na okres próbny;
• Rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia;
• Warunkach dla rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia;
• Rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika;
• Uprawnieniach pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę;

Po ożywionej dyskusji i losowaniu nagród, Klubowicze udali się na koktajl.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu HR oraz na stronę
http://klubhr.ides.com.pl/

Zespół IDES Consultants Polska

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99