Menu

Warsztat dla studentów Politechniki Łódzkiej

Dnia 22 marca 2013 odbyły się warsztaty skierowane do studentów Politechniki Łódzkiej Wydziału Papiernictwa i Poligrafii. Warsztat dotyczył coraz bardziej aktualnego tematu dla osób poszukujących pracy czy stażu: Assessment Centre. Spotkanie prowadziła Agnieszka Kopertowska, Konsultant IDES.
Studenci dowiedzieli się o tajnikach tej najskuteczniejszej metody selekcyjnej, jak dobrze przygotować się do takiego spotkania, co może ich spotkać podczas całodniowego AC.

Warsztaty były prowadzone dwufazowo. Najpierw część pierwsza była prezentacją zawierającą podstawowe informacje dotyczące Ośrodka Oceny, natomiast w drugiej części studenci mogli aktywnie brać udział w zadaniach i ćwiczeniach występujących podczas typowej sesji Assessment Centre. Spotkanie zakończyło się możliwością rozwiązania testów badających profil zawodowy, co umożliwiło studentom lepsze poznanie swoich mocnych i słabych stron, obszarów do rozwoju, a także przede wszystkim atutów swojej osobowości.

Jak po studiach efektywnie i szybko znaleźć w Łodzi dobrą pracę? Co zrobić i czego unikać?

20.06.2012 r. (środa), godz. 09.00 – 15.00, sala kon­fe­ren­cyjna nr 114 Biura Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści i Miejsc Pracy UMŁ, al. Poli­tech­niki 32, I pię­tro

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99