Menu

Raut dyplomatyczny

W czwartek 23.05.2019 w Teatrze Nowym im. K. Demejka odbył się Raut Dyplomatyczny, który został zorganizowany  przez łódzkich Konsulów Honorowych.

W wydarzeniu brali udział m.in. przedstawiciele władz miasta i regionu oraz biznesmeni i politycy.

Takie spotkanie to przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń oraz forma podziękowania władzom miasta i województwa za współpracę.

 

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99